ქართული მინანქარი
1. პროექტის სახელი : ქართული მინანქარი

2.პროექტის მოკლე აღწერა : ქართული მინანქრის ნიმუშების გაცნობა

3.პროექტის სრული აღწერა :მოსწალეებმა მოიძიონ ქართული მინანქრის წარმოშობის ისტორია, მუზეუმებში დაცული ქართველი ოსტატების მიერ შექმნილი ნიმუშები , გაეცნონ თანამედროვე ოსტატებს და მათ ნამუშევრებს და საზოგადოებას გააცნონ ქართული ეროვნული ხელოვნების ეს დარგი. შეაგროვნონ მინანქრული ხელოვნების შესახებ ფოტომასალა და პოპულარიზაცია გაუწიონ ხელოვნების ამ დარგს.

4.მონაწილე მოსწავლეების ასაკია 15-16 წელი, IX-X კლასები .

5.განხორციელების ვადები: 3 თვე, 2009 წლის მარტი-მაისი .

6. პროექტის შესაძლო აქტივობები:მოსწავლეები დაინტერესდნენ ხელოვნების ამ დარგით და ისწავლონ მასალების მოძიება , პოპულარიზაცია გაუწიონ ხელოვნების ამ დარგს.

7.მოსალოდნელი შედეგები : საზოგადოებამ და უპირველესად მოსწავლეებმა გააიცნონ ხელოვნების ეს დარგი , მისი დამზადების ტექნოლოგიები, დააინტერესოს მოსწავლეთა გარკვეული ჯგუფი ქართული ხელოვნების ამ უძველესი დარგის შესწავლით.
8. პოპულარიზაცია გაუწიოს ხელოვნების ამ დარგს.
9. სამუშაო ენა : ქართული
10. კავშირი სხვა საგნებთან : სელოვნება, ისტორია .
11.მონაწილეები სხვა სკოლებთან :
12.პროექტის ფასილიტატორის სახელი: გულნაზ სიდამონიძე
13.პროექტის ფასილიტატორის ელ-ფოსტა: guliko45@gmail.com
14.პროექტის ფორუმი :ჩვენი პროექტით დაინტერესებულ სკოლებს გთხოვთ ჩაერთოთ
ჩვენს პროექტში.
15.პროექტის ვებ-გვერდი/ბლოგი:http:foro.iearn.org/webx?230@@.1eac4296